Energioptimering

Vi utför energioptimeringar i fastigheter, industrier och lantbruk.

Energioptimering handlar om att säkerställa att nuvarande system fungerar så bra som möjligt ur energi- och drifthänseende givet de förutsättningar som finns. Det är inte ovanligt att vi träffar på nyinstallerad utrustning som aldrig trimmats in, vilket innebär onödigt höga driftskostnader och att beräknade energibesparingar aldrig förverkligas. Det är även vanligt att man missar att justera driftparametrar när lokaler eller verksamhet förändrats.

En energioptimering kan göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet eller verksamhet. Exakt hur en energioptimering varierar, exempelvis säkrar vi att inga system motverkar varandra. Vi rekommenderar att alltid börja med att optimera befintliga system. På så sätt kan energi-användningen sänkas utan stora kostnader, vilket skapar utrymme för framtida investeringar.

7516743136_IMG_1831