Solenergi

Vi projekterar, installerar och utför skötsel av solanläggningar.

Solel är fantastiskt, inga rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder och med en livslängd på ungefär 30-35 år. Med egenproducerad energi blir du mindre beroende av elprisets svängningar och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Nu finns ett statligt stöd för dig som vill installera solceller.

Vårt erbjudande innebär en nyckelfärdig solcellsanläggning anpassad till dina förutsättningar, från rådgivning med kalkylering till färdig fungerande anläggning. Den skarpa offerten ges efter hembesök. Vi stöttar dig med all administration såsom ansökningar, kontakter och elavtal.

solpanel